Skoči na glavno vsebino
04 506 13 00 info@lu-skofjaloka.si

Gastronomija

Poklicno-tehniško izobraževanje

Prijavi
se

Dodatne informacije

Nina Salobir

tel. 04/506 13 60
nina.salobir@lu-skofjaloka.si

Pogoji za vpis

Edini pogoj za vpis je končan program za trgovca ali administratorja oz. soroden program po prejšnjih predpisih.

Kdaj se lahko vpišem?

Največ udeležencev se vpiše septembra, vendar pa se pri nas lahko vpišete kadarkoli med šolskim letom.

Potek programa

Izobraževanje poteka 3–4 krat na teden med 16.30 in 19.30 uro. Ko opravite vse obveznosti, program zaključite s poklicno maturo, ki jo sestavljajo dva splošna in dva strokovna predmeta:

  • slovenščina,
  • matematika ali tuji jezik,
  • gospodarstvo,
  • izdelek oz. storitev in zagovor.

Trajanje programa

Dve leti. V načrtu, ki ga pripravimo skupaj z vami, predvidimo vaše obveznosti za posamezno šolsko leto. Oglejte si celoten predmetnik.

Programske enote Obvezno/izbirno Število kreditnih točk
A – splošnoizobraževalni predmeti    
Slovenščina obvezno 13
Matematika obvezno 10
Tuji jezik I obvezno 13
Tuji jezik II obvezno 4
Umetnost obvezno 2
Zgodovina obvezno 2
Geografija obvezno 2
Sociologija izbirno 2
Psihologija izbirno 2
Kemija obvezno 3
Biologija obvezno 3
Športna vzgoja oproščeno 3
Skupaj A   61
B – Strokovni moduli    
Projekti in poslovanje podjetja obvezno  
Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja obvezno  
Finančno poslovanje obvezno  
Materialno knjigovodstvo obvezno  
Dva modula izbirno  
Skupaj B   39

Od tega:

C – Praktično izobraževanje v šoli

  10
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu   3
D – Interesne dejavnosti   4
E – Odprti kurikulum   9
Poklicna matura (storitev in zagovor)   4
Skupaj kreditnih točk   120

Urnik

Naročite se na naše novice

3 + 4 =

Zapri nastavitve dostopnosti