Skoči na glavno vsebino
04 506 13 00 info@lu-skofjaloka.si

Podpora podjetjem za podaljševanje delovne aktivnosti – ASI+

Prijavi
se

Dodatne informacije

Mateja Božnar

tel. 04/506 13 20
mateja.boznar@lu-skofjaloka.si

Napovedujemo razpis ASI+: Podpora podjetjem za podaljševanje delovne aktivnosti

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj RS je dne 4. 6. 2024 podprlo projekt Podpora podjetjem za podaljševanje delovne aktivnosti – ASI+. Projekt v skupni vrednosti 18.570.588 EUR bo izvajal Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije do 31. 12. 2028.

Projekt ASI+ bo FINANCIRAN iz dveh virov:

  • iz sredstev Evropskega socialnega sklada+ znaša 12.943.699,83 EUR;
  • iz sredstev slovenske udeležbe 5.626.888,17 EUR.

Projekt ASI+ sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada+.

 

Na Ljudski univerzi Škofja Loka v okviru projekta ASI sodelujemo s podjetji in jim:

  • pomagamo pri pripravi in oddaji prijavnega obrazca na razpis,
  • svetujemo pri pripravi in izdelavi kadrovske strategije,
  • z zaposlenimi, ki so vključeni v projekt skupaj izdelamo načrte osebnega in poklicnega razvoja.

Vabimo vas k sodelovanju v projekt ASI+ s katerim boste pripomogli k izboljšanju delovne aktivnosti in kompetenc vaših starejših zaposlenih.

 

Namen projekta ASI+ je podaljševanje delovne aktivnosti starejših zaposlenih s krepitvijo njihovih kompetenc, odprava stereotipov o starejših zaposlenih, opolnomočenje delodajalcev za upravljanje starajoče se delovne sile ter spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja s prenosom znanj med generacijami.

 

Cilji projekta so:

  • Ozaveščanje delodajalcev in delavcev o negativnih demografskih trendih in potrebnih prilagoditvah nanje ter odprava negativnih stereotipov o starejših zaposlenih.
  • Krepitev kompetenc starejših zaposlenih s poudarkom na pridobivanju digitalnih in zelenih kompetenc ter motiviranje starejših zaposlenih za podaljševanje delovne aktivnosti.
  • Podpora delodajalcem za učinkovito upravljanje s starajočo se delovno silo.
  • Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja ter prenosa znanj med generacijami.

Naročite se na naše novice

12 + 2 =

Zapri nastavitve dostopnosti