Skoči na glavno vsebino
04 506 13 00 info@lu-skofjaloka.si

Znanje nas aktivira 3

Dodatne informacije

Urška Gašperšič

tel. 04/506 13 80
urska.gaspersic@lu-skofjaloka.si

Vpisujemo v naslednje brezplačne tečaje za odrasle:

Angleščina A1.1
Trajanje in izvedba: 50 ur, 17 srečanj, enkrat tedensko od 17.30 do 19.45
Prijava: https://prijave.snipi.si/ewVSWhgLQwN

Angleščina A1.2
Trajanje in izvedba: 50 ur, 17 srečanj, enkrat tedensko od 17.30 do 19.45
Prijava: https://prijave.snipi.si/YVxfnhEaQKp

Angleščina A2.1
Trajanje in izvedba: 50 ur, 17 srečanj, enkrat tedensko od 17.30 do 19.45
Prijava: https://prijave.snipi.si/8a6Unhp3ZEk

Angleščina A2.2
Trajanje in izvedba: 50 ur, 17 srečanj, enkrat tedensko od 17.30 do 19.45
Prijava: https://prijave.snipi.si/29pczh268k4

Nemščina A1.1
Trajanje in izvedba: 50 ur, 17 srečanj, enkrat tedensko od 17.30 do 19.45
Prijava: https://prijave.snipi.si/W0Vhzh7MaoN

Italijanščina A1.1
Trajanje in izvedba: 50 ur, 17 srečanj, enkrat tedensko od 18.00 do 20.15
Prijava: https://prijave.snipi.si/3zVFlhQN2mb

Španščina A1.1
Trajanje in izvedba: 50 ur, 17 srečanj, enkrat tedensko od 17.30 do 19.45
Prijava: https://prijave.snipi.si/jKnUyhWj54k

Slovenščina (A1.1)
Trajanje in izvedba: 50 ur, 17 srečanj, enkrat tedensko od 17.30 do 19.45
Prijava: https://prijave.snipi.si/MB5F2hB9RWL

Računalniška pismenost za odrasle (začetni tečaj računalništva)
Trajanje in izvedba: 100 ur, 25 srečanj, enkrat tedensko od 17.00 do 20.00
Prijava: https://prijave.snipi.si/8e4hnhp3ZEk

Učinkovita uporaba računalnika (nadaljevalni tečaj računalništva)
Trajanje in izvedba: 50 ur, 13 srečanj, enkrat tedensko od 17.00 do 20.00
Prijava: https://prijave.snipi.si/988i3hoNBMy

Excel
Trajanje in izvedba: 40 ur, 10 srečanj, enkrat tedensko od 17.00 do 20.00
Prijava: https://prijave.snipi.si/n83tghyNdMe

Predvideni začetek tečaja je september 2024. S posameznim tečajem bomo začeli, če se bo vpisalo 12 udeležencev, ki izpolnjujejo vpisne pogoje. Prednost pri vpisu imajo odrasli s končano največ srednjo šolo, zaposleni in brezposelni odrasli, starejši od 55 let in tujci.

Ciljna skupina so odrasli, skladno z 2. in 8. členom Zakona o izobraževanju odraslih. Prednost pri vpisu v tečaje imajo odrasli s končano največ srednjo šolo, zaposleni in brezposelni odrasli, starejši od 55 let in tujci.

Angleščina A2.1_29. 1. 2024

Angleščina A1.2 1. 2. 2024

Angleščina A1.1_2. 2. 2024

Angleščina A2.2_7. 2. 2024

Slovenščina A1.1_20. 2. 2024

Italijanščina A1.1_20. 2. 2024

Excel_29. 2. 2024

Excel_5. 3. 2024

Osnove uporabe računalnika_5. 3. 2024

Osnove uporabe računalnika_17. 4. 2024

Namen projekta Znanje nas aktivira 3 je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

Cilj projekta je pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih.

Ciljna skupina so odrasli. Posebno pozornost namenjamo skupinam odraslih, ki jih uvrščamo vsaj v eno izmed naslednjih ranljivih skupin:
– nižje izobraženi (srednješolsko izobraževanje – ISCED 3 ali manj),
– aktivni (zaposleni in brezposelni), ki so stari 55 let ali več,
– tujci.

Načrtovani kazalniki:
– v projekt bo vključenih 1.942 udeležencev,
– 219 udeležence bo uspešno zaključilo javno veljavne programe.

Projektni partnerji:
Ljudska univerza Škofja Loka (poslovodeči konzorcijski partner)
Ljudska univerza Radovljica
Ljudska univerza Tržič

Trajanje projekta: od 13. oktobra 2023 do 30. junija 2029

V sklopu projekta bodo sofinancirani naslednji izobraževalni programi za odrasle za pridobitev temeljnih kompetenc:
Javno veljavni programi Usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU):
UŽU Beremo in pišemo skupaj
UŽU Most do izobrazbe
UŽU Moj Korak
UŽU Izzivi podeželja
UŽU Delovno mesto
UŽU Razgibajmo življenje z učenjem
Programi UŽU so namenjeni zviševanju ravni pismenosti, pridobivanju temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo, socialnih spretnostmi in načel vseživljenjskega učenja.
Javno veljani program Slovenščina kot drugi in tuji jezik
Cilj programa je sporazumevanje v slovenščini ter razumevanje jezikovne, kulturne in politične podobe slovenske družbe. V tem okviru udeleženci sistematično razvijajo sporazumevalne zmožnosti v slovenščini za delovanje na najrazličnejših področjih družbenega življenja, v poklicnem življenju in v izobraževanju.
Javno veljani program Začetna integracija priseljencev
Cilj programa je pridobivanje znanja za sporazumevanje v slovenskem jeziku in pridobivanje osnovnih informacij o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi države ob nastanitvi oziroma na začetku bivanja v Sloveniji.
Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle
Cilj programa je spodbujati in razvijati splošno računalniško pismenost.
Javno veljavni program Digitalna pismenost za dorasle
Cilj programa je spoznavanje možnosti ter usposabljanje za uporabo digitalnih tehnologij za vsakodnevne potrebe pri življenju in delu, kar lahko obsega na primer delo, učenje, zabavo, druženje, nakupovanje in dostop do najrazličnejših javnih storitev, od zdravstvenih storitev do kulture ipd.
Neformalni izobraževalni programi za odrasle za
– sporazumevanje v slovenskem jeziku
– sporazumevanje v tujih jezikih ravneh A1, A2, B1, B2, poslovna konverzacija B2, konverzacija B1, osvežitveni tečaj A1, osvežitveni tečaj A2, osvežitveni tečaj B1, osvežitveni tečaj B2
– pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti, ki vključujejo matematične kompetence ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, finančno pismenost, učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost, odnos in odgovornost do dela, upravljanje s časom, kulturno zavest in izražanje, medgeneracijsko učenje in sodelovanje, trajnostni razvoj in zeleno gospodarstvo, zdrav življenjski slog
– pridobivanje digitalnih kompetenc, ki obsegajo Word, Excel, Power Point in uporabo računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklicnega in vsakdanjega življenja (npr. interneta, e-pošte, e-uprave, e-zdravja, mobilnega telefona in drugih digitalnih naprav)
Programi za uporabo načel HACCP sistema
Programi priprave na opravljanje izpitov iz slovenskega jezika
Programi priprave na opravljanje izpitov iz tujega jezika
Programi priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka
Izpiti (slovenski jezik, tuji jeziki, upravni postopek)

Javni poziv učitelji ZNA 3

Prijavnica na javni poziv ZNA 3

Vrednost projekta: 1.427.693,50 EUR
Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus.
Projekt se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, cilja politike 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, prednostne naloge 6: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela in specifičnega cilja ESO4.7.: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje prehodov med delovnimi mesti in spodbujanje poklicne mobilnosti.

Več informacij: spletni portal Evropska sredstva.

 

Naročite se na naše novice

2 + 8 =

Zapri nastavitve dostopnosti