Skoči na glavno vsebino
04 506 13 00 info@lu-skofjaloka.si

Razpis za vpis in izvedbo vpisa v srednješolske programe izobraževanja za odrasle za šolsko leto 2023/24

Izobraževalni programi/številka odločbe vpisa v razvid

Srednje poklicno izobraževanje (SPI)

  • Administrator (6033-162-163-164-165-166-167-168/08) (10 prostih mest)
  • Bolničar-negovalec (6033-162-163-164-165-166-167-168/08) (15 prostih mest)
  • Trgovec (6033-162-163-164-165-166-167-168/08) (10 prostih mest)

Srednje strokovno izobraževanje (SSI)

  • Ekonomski tehnik (6033-162-163-164-165-166-167-168/08) (10 prostih mest)
  • Predšolska vzgoja (6033-162-163-164-165-166-167-168/08) (10 prostih mest)

Poklicno-tehniško izobraževanje (PTI)

  • Ekonomski tehnik (6033-162-163-164-165-166-167-168/08) (10 prostih mest)
  • Gastronomija (6033-162-163-164-165-166-167-168/08) (10 prostih mest)

Poklicni tečaj (PT)

  • Predšolska vzgoja (6033-171/2009/2) (15 prostih mest)

POGOJI ZA VPIS

Pogoj za vpis v programe SPI in SSI je končana osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Pogoj za vpis v program PTI Ekonomski tehnik je končan program SPI za poklic trgovec ali administrator ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih. Pogoj za vpis v program PTI Gastronomija je končan program SPI za poklice gastronom hotelir ali kuhar ali natakar ali kuhar-natakar ali oskrbnik ali kmetovalka-gospodinja ali pek ali slaščičar ali slaščičar-konditor ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Pogoj za vpis v programa PT je zaključen četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

POTEK IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje v vseh srednješolskih izobraževalnih programih poteka po individualnem organizacijskem modelu.

POGOJI ZA DOKONČANJE SREDNJEŠOLSKIH PROGRAMOV

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe v programih SPI mora udeleženec izobraževanja odraslih uspešno opraviti vse splošnoizobraževalne predmete, obvezne strokovne module, izbirne module in odprti del kurikuluma. Poleg tega mora opraviti še obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in zaključni izpit.


Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe po programih SSI, PTI in PT mora opraviti vse obveznosti, ki so naštete pri SPI, razen zaključnega izpita, ker se zaključujejo s poklicno maturo.

ROK ZA PRIJAVO NA RAZPIS ZA VPIS IN PREDLOŽITEV USTREZNE DOKUMENTACIJE

Na razpis za vpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo zgoraj opisane pogoje za vpis v posamezne programe, do petka, 29. 9. 2023 na prijavnem obrazcu, ki ga dobijo na sedežu Ljudske univerze Škofja Loka oz. po e-pošti, če nam sporočijo naslov in ob predložitvi ustrezne dokumentacije, ki je razvidna iz opisa programov na naši spletni strani.

Merila in postopek za izbiro kandidatov za vse programe v primeru omejitve vpisa:

V primeru prevelikega števila prijav bomo izvedli omejitev vpisa skladno s sklepom Ministrstva.

PREDVIDENI ROKI ZA ZAČETEK IZOBRAŽEVANJA V SREDNJEŠOLSKIH PROGRAMIH

Izobraževanje v razpisanih programih se bo predvidoma pričelo v prvih dneh po izvedbi vpisa oz. v tednu od 2. 10. 2023 dalje.

INFORMATIVNI DAN

Informativni dan za navedene srednješolske programe je v ponedeljek, 4. 9. 2023, ob 16. uri, v prostorih Ljudske univerze Škofja Loka, Podlubnik 1a, pisarna 160 (po predhodni najavi).

INFORMACIJE

Dodatne informacije lahko kandidati dobijo od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro osebno (po predhodnem dogovoru tudi kasneje) ali po telefonu (04) 506 13 60 oz. po e-pošti: nina.salobir@lu-skofjaloka.si (organizatorica izobraževanja odraslih).

Škofja Loka, 23. 6. 2023

Zapri nastavitve dostopnosti