Skoči na glavno vsebino
04 506 13 00 info@lu-skofjaloka.si

Zna 3

Prijavi
se

Dodatne informacije

Jaka Šubic

tel. 04/506 13 60
jaka.subic@lu-skofjaloka.si

Pogoji za vpis

Edini pogoj za vpis je končana osnovna šola.

Kdaj se lahko vpišem?

Največ udeležencev se vpiše septembra, vendar pa se pri nas lahko vpišete kadarkoli med šolskim letom.

Potek programa

Izobraževanje poteka 3–4 krat na teden med 16.30 in 19.30 uro. Ko opravite vse obveznosti, program zaključite s poklicno maturo, ki jo sestavljajo
dva splošna in dva strokovna predmeta:

  • slovenščina;
  • matematika ali tuji jezik;
  • gospodarstvo;
  • izdelek oz. storitev in zagovor.

Trajanje programa

V načrtu, ki ga pripravimo skupaj z vami, predvidimo vaše obveznosti. Oglejte si celoten predmetnik. Če …
…imate čas in voljo, lahko štiriletni program končate v treh letih,
…ste srednjo šolo prekinili ali končali poklicno šolo, lahko program končate še prej, ker se vam primerljivi predmeti priznajo,
…imate končano šolo za prodajalca ali administratorja, se lahko vpišete v dveletni program PTI.

Programske enote Obvezno/izbirno Število kreditnih točk
A – splošnoizobraževalni predmeti    
Slovenščina obvezno 24
Matematika obvezno 19
Tuji jezik I obvezno 20
Tuji jezik II obvezno 10
Umetnost obvezno 3
Zgodovina obvezno 3
Geografija obvezno 3
Sociologija obvezno 3
Psihologija obvezno 3
Kemija obvezno 5
Biologija obvezno 5
Športna vzgoja oproščeno 14
Skupaj A   114
B – Strokovni moduli    
Poslovni projekti obvezno 12
Poslovanje podjetij obvezno 14
Ekonomika poslovanja obvezno 12
Sodobno gospodarstvo obvezno 21
Dva modula izbirno 13
Skupaj B   79

Od tega:

C – Praktično izobraževanje v šoli

  30
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu   6
D – Interesne dejavnosti   14
E – Odprti kurikulum   23
Poklicna matura (storitev in zagovor)   4
Skupaj kreditnih točk   240

Urnik

Naročite se na naše novice

8 + 6 =

Zapri nastavitve dostopnosti