Skoči na glavno vsebino
04 506 13 00 info@lu-skofjaloka.si

Digitalni kreatorji: razvijmo svojo ustvarjalnost z uporabo digitalnih orodij

Dodatne informacije

Urška Gašperšič

tel. 04/506 13 70
urska.gaspersic@lu-skofjaloka.si

Ideja oz. vizija projekta je ustvariti in izvajati celovit program delavnic in aktivnosti, ki bodo pripomogle k povečanju digitalne vključenosti prebivalstva Republike Slovenije. Projekt želi doseči, da vsak posameznik, ne glede na starost, spol ali predhodno znanje, pridobi osnovne digitalne kompetence in samozavest za uporabo digitalnih tehnologij v vsakdanjem življenju ter na poklicnem področju.
Potencial projekta je v njegovi celovitosti in prilagojenosti različnim ciljnim skupinam. S kombinacijo praktičnih delavnic, interaktivnih predavanj, mentorstva in spletnih virov omogoča udeležencem, da se naučijo osnovnih digitalnih veščin, razvijejo svoje sposobnosti in pridobijo znanja, ki so ključna za uspešno delovanje v digitalni dobi. Projekt ustvarja okolje, kjer se udeleženci počutijo motivirane in podprte pri učenju ter kjer se spodbuja ustvarjalnost, inovativnost in sodelovanje.
Projekt se umešča v namen razpisa, saj v celoti podpira cilje povečanja digitalne vključenosti prebivalstva Republike Slovenije. Skozi izvajanje delavnic se dosega več ciljev javnega razpisa:
• udeležencem omogoča, da spoznajo praktične koristi, ki jih prinaša uporaba digitalnih tehnologij v različnih vidikih njihovega življenja. Z ozaveščanjem o prednostih in možnostih digitalnih orodij spodbuja pozitiven odnos do uporabe digitalnih tehnologij.
• osredotoča se na izobraževanje o varni in odgovorni uporabi digitalnih tehnologij. Udeleženci pridobijo znanja o varovanju zasebnosti, prepoznavanju spletnih groženj in pravilnem ravnanju v digitalnem okolju, kar krepi zaupanje v digitalne tehnologije.
• vzpodbuja udeležence k raziskovanju in odkrivanju področja digitalnih tehnologij. S praktičnimi delavnicami in aktivnostmi spodbuja interes za naravoslovje, tehnologijo, programiranje in inženiring ter spodbuja razvoj digitalnih kompetenc.
• zagotavlja poglobljeno razumevanje digitalnih tehnologij, njihovega delovanja in vpliva na posameznika in družbo. Poudarek je na razvoju odgovornosti in varnosti pri uporabi digitalnih orodij ter ozaveščanju o etičnih vidikih digitalne sfere.
• omogoča udeležencem pridobivanje praktičnih veščin in znanj, ki jih potrebujejo za uspešno uporabo digitalnih tehnologij. S tem prispeva k povečanju usposobljenosti prebivalstva na področju digitalnih kompetenc.
• spodbuja udeležence k razmišljanju o možnostih nadaljnjega izobraževanja in poklicnih priložnostih, ki jih omogočajo programi s poudarkom na digitalnih kompetencah. S tem prispeva k dvigu zanimanja za izobraževalne programe, ki so usmerjeni v digitalni sektor.

Delavnica Digitalni navdih: Razvijanje digitalnih kompetenc za ustvarjalno prihodnost mladih (22 pedagoških ur) je zasnovana z namenom krepitve digitalnih kompetenc otrok in mladostnikov v starostnem obdobju od 6 do 29 let. Cilj delavnice je zagotoviti udeležencem osnovna znanja, razumevanje in veščine, potrebne za učinkovito uporabo digitalnih tehnologij, spodbujanje ustvarjalnosti ter varno in odgovorno ravnanje v digitalnem okolju.
Delavnica se osredotoča na več ključnih področij digitalnih kompetenc, vključno z informacijsko in podatkovno pismenostjo. Udeleženci se bodo naučili osnov spletnega iskanja in filtriranja informacij ter razvijali kritično razmišljanje pri prepoznavanju zanesljivih virov. Poleg tega bodo pridobili znanja o komunikaciji in sodelovanju prek digitalnih kanalov, vključno z osnovami spletnega bontona.
Poudarek delavnice je tudi na upravljanju digitalnih vsebin, kjer se bodo udeleženci seznanili z avtorskimi pravicami, licencami ter etičnimi smernicami pri ustvarjanju in deljenju digitalnih vsebin. Hkrati bodo pridobili znanje o varovanju osebnih podatkov, zasebnosti ter ukrepih za ohranjanje zdravja in dobrega počutja v spletnem okolju.
Delavnica vključuje tudi sklop, ki se osredotoča na reševanje problemov in kreativno uporabo digitalnih tehnologij. Udeleženci bodo spoznali različna digitalna orodja in aplikacije ter se naučili uporabljati ustrezne tehnike za kreativno izražanje in ustvarjanje digitalnih vsebin.
Skupaj s praktičnimi vajami, simulacijami in analizo rezultatov, bo delavnica omogočila udeležencem postopno pridobivanje in izboljševanje digitalnih kompetenc. Poleg tega bodo udeleženci prejeli ocenjevanje in povratne informacije o svojem napredku ter individualno svetovanje za nadaljnje izboljšanje komunikacijskih spretnosti.
Naslov delavnice Digitalni navdih: Razvijanje digitalnih kompetenc za ustvarjalno prihodnost mladih odraža njeno osredotočenost na spodbujanje ustvarjalnosti, razvijanje digitalnih veščin ter opolnomočenje mladih za uspešno in odgovorno delovanje v digitalnem svetu.

Vpisujemo v naslednje brezplačne delavnice:

Digitalni navdih za učence od 5. do 9. razreda
Trajanje in izvedba: 22 ur, Škofja Loka, od 1. 7. 2024 do 5. 7. 2024
Prijava: https://prijave.snipi.si/5EJiPh9pmg4

Digitalni navdih za učence od 1. do 4. razreda
Trajanje in izvedba: 22 ur, Škofja Loka, od 8. 7. 2024 do 12. 7. 2024
Prijava: https://prijave.snipi.si/A9NsVhorMjd

 Digitalni navdih za učence od 1. do 9. razreda
Trajanje in izvedba: 22 ur, Škofja Loka, od 26. 8. 2024 do 30. 8. 2024
Prijava:  https://prijave.snipi.si/dz8ighMP41k

 Digitalni navdih za učence od 1. do 9. razreda
Trajanje in izvedba: 22 ur, Železniki, od 15. 7. 2024 do 19. 7. 2024
Prijava: https://prijave.snipi.si/JmmTjhV7Zo6

Digitalni navdih za učence od 1. do 9. razreda
Trajanje in izvedba: 22 ur, Železniki, od 5. 8. 2024 do 9. 8. 2024
Prijava: https://prijave.snipi.si/qxjuyhdqwEZ

Digitalni navdih za učence od 1. do 9. razreda
Trajanje in izvedba: 22 ur, Škofja Loka – OŠ Cvetka Golarja, od 15. 7. 2024 do 19. 7. 2024
Prijava: https://prijave.snipi.si/6PAC0hrdKW7

Projekt Digitalni kreatorji: razvijmo svojo ustvarjalnost z uporabo digitalnih orodij bo potekal skozi celotno leto 2024.

Ljudska univerza Ptuj (vodilni partner), Ljudska univerza Škofja Loka, Dt.Lab, Fundacija Prizma, AZM – LU Maribor, Ljudska univerza Murska Sobota, Ljudska univerza Ajdovščina, Ljudska univerza Postojna in Ljudska univerza Sežana

Projekt financira Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Naročite se na naše novice

6 + 2 =

Zapri nastavitve dostopnosti