Skoči na glavno vsebino
04 506 13 00 info@lu-skofjaloka.si

Osnovna šola
za odrasle

Prijavi
se

Dodatne informacije

Mateja Božnar

tel. 04/506 13 20
mateja.boznar@lu-skofjaloka.si

Predmet Razred
Slovenščina 8. | 9.
Matematika 8. | 9.
Angleščina 8. | 9.
Glasbena vzgoja 8.
Geografija 8. | 9.
Zgodovina 8. | 9.
Državljanska in domovinska vzgoja in etika 8. | 9.
Fizika 8. | 9.
Kemija 8. | 9.
Biologija 8. | 9.
Izbirni predmet 1 8. | 9.
Izbirni predmet 2 8. | 9

Poziv k vpisu v program OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE

2024/2025

JESENSKI ROK
8. in 9. razred

KOMBINIRANI ODDELEK

Številka odločbe vpisa v razvid: 608-01-79/2004

Ime izobraževalnega programa: Osnovna šola za odrasle

Število vpisih mest: 10

Ime in sedež izvajalca: Ljudska univerza Škofja Loka, Podlubnik 1a, 4220 Škofja Loka

Rok za prijavo: 2. 9. 2024

Predviden rok za začetek izobraževanja: 9. 9. 2024

Informativni dan: 27. 8. 2024

Postopek in rok za prijavo v program osnovne šole za odrasle:
V program se lahko prijavite osebno, v pisarni 160, v Šolskem centru Škofja Loka, Podlubnik 1a, Škofja Loka ali preko elektronske pošte mateja.boznar@lu-skofjaloka.si

Prijavi priložite spričevala zadnjega uspešno opravljenega razreda in Potrdilo o opravljeni osnovnošolski obveznosti. Ob prijavi prinesite na vpogled originale zahtevanih dokumentov in osebno izkaznico. Svoj prihod najavite na 04 506 13 20, mateja.boznar@lu-skofjaloka.si.

Prijava v program osnovne šole za odrasle je možna do 2. 9. 2024. 

Postopek in rok za vpis v program osnovne šole za odrasle:

Vpis v program bo potekal po predhodnem dogovoru z organizatorko izobraževanja in sicer od 3. 9. 2024 do 6. 9. 2024. Ob vpisu se opravi razgovor in pripravi osebni izobraževalni načrt.

Kontaktna oseba:
Mateja Božnar, 04 506 13 20, mateja.boznar@lu-skofjaloka.si

Pogoji za vpis:
V program Osnovne šole za odrasle se lahko vpiše oseba, ki je izpolnila osnovnošolsko obveznost po programu osnovne šole oziroma osnovne šole s prilagojenim programom z enakovrednim izobrazbenim standardom, ima končan vsaj 7. razred devetletke ali je zaključila prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom.

Dokumenti, ki jih potrebujete za vpis:
– spričevalo zadnjega obiskovanega oziroma zaključenega razreda,
– potrdilo o končani osnovnošolski obveznosti,
– osebni dokument.

Šolnina:
Šolnine ni. Udeleženec se lahko v program osnovne šole za odrasle brezplačno vpiše največ dvakrat. Vsi vpisani imajo tudi status učenca ali status udeleženca v izobraževanju odraslih.

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:
V kolikor bo število prijav večje od razpoložljivih mest v programu, bo ljudska univerza v soglasju z ministrom sprejela sklep o omejitvi vpisa. V primeru omejitve vpisa bo ljudska univerza izbrala kandidate po vrstnem redu glede na datum in uro prejete prijave do zapolnitve razpoložljivih mest.

Potek izobraževanja:
Izobraževanje traja 5 mesecev za posamezni razred. Kandidatom, ki so obiskovali program osnovne šole, se priznajo pozitivno ocenjeni predmeti, ki so po vsebini in številu ur primerljivi s predmeti v programu Osnovne šole za odrasle. Izobraževanje poteka v obliki predavanj, individualnih konzultacij in kombinaciji oblik.

Priznavanje predmetov:
Predmete, ki ste jih že opravili, vam priznamo. Pri nas pa opravljate samo tiste predmete, ki jih še niste zaključili. Za opravljanje vaših obveznosti skupaj izdelamo individualni izobraževalni načrt, s pomočjo katerega lažje zaključite osnovnošolsko izobraževanje. 

Trajanje izobraževanja:
Komb. 8.-9. razred 402/420 ur

Izredni izpitni roki:
Vsi, ki boste predavanja redno obiskovali, boste sproti ocenjeni z vmesnimi testi.
Če predavanj ne boste obiskovali in ste se odločili za opravljanje predmetov po izpitih so vam na voljo izpitni roki, ki jih prilagajate po dogovoru z učiteljem. Prijavite se lahko en teden pred izpitom osebno v pisarni 160 ali pri profesorju.

Pogoji za dokončanje izobraževanja:
Uspešno opravljeni vsi izpiti v programu.

 

 

Škofja Loka, 11. 6. 2024

Naročite se na naše novice

4 + 10 =

Zapri nastavitve dostopnosti