Skoči na glavno vsebino
04 506 13 00 info@lu-skofjaloka.si

Ekonomski tehnik

Poklicno-tehniško izobraževanje

Prijavi
se

Dodatne informacije

Nina Salobir

tel. 04/506 13 60
nina.salobir@lu-skofjaloka.si

Naziv strokovne izobrazbe

ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Pogoji za vpis

  • Končano srednje poklicno izobraževanje, smer Trgovec ali
  • končano srednje poklicno izobraževanje, smer Administrator.

Izvedba izobraževanja 

Izobraževanje poteka v obliki organiziranih predavanj, konzultacij in samostojnega učenja. Predavanja se izvajajo 2 do 3-krat tedensko v popoldanskem času.

Trajanje izobraževanja

2 leti.

V osebnem izobraževalnem načrtu, ki ga ob vpisu pripravimo skupaj z vami, predvidimo vaše obveznosti za posamezno šolsko leto.

Šolnina

Šolnina je odvisna od predmetov oz. modulov, ki jih mora posameznik opraviti v posameznem šolskem letu, možno je plačilo v obrokih.

Poklicna matura

  • Pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz gospodarstva,
  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

 Vpisna dokumentacija

  • Osebni dokument,
  • rojstni list,
  • poročni list,
  • spričevalo o zaključnem izpitu.

Kdaj se lahko vpišem?

Glavnina vpisov se opravi septembra, po dogovoru se lahko vpišete tudi med šolskim letom.

Programske enote Obvezno/izbirno Število kreditnih točk
A – splošnoizobraževalni predmeti    
Slovenščina obvezno 13
Matematika obvezno 10
Tuji jezik I obvezno 13
Tuji jezik II obvezno 4
Umetnost obvezno 2
Zgodovina obvezno 2
Geografija obvezno 2
Sociologija izbirno 2
Psihologija izbirno 2
Kemija obvezno 3
Biologija obvezno 3
Športna vzgoja oproščeno 3
Skupaj A   61
B – Strokovni moduli    
Projekti in poslovanje podjetja obvezno  
Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja obvezno  
Finančno poslovanje obvezno  
Materialno knjigovodstvo obvezno  
Dva modula izbirno  
Skupaj B   39

Od tega:

C – Praktično izobraževanje v šoli

  10
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu   3
D – Interesne dejavnosti   4
E – Odprti kurikulum   9
Poklicna matura (storitev in zagovor)   4
Skupaj kreditnih točk   120

Urnik

Naročite se na naše novice

15 + 10 =

Zapri nastavitve dostopnosti