Skoči na glavno vsebino
04 506 13 00 info@lu-skofjaloka.si

Razpis za vpis in izvedbo vpisa v srednješolske programe izobraževanja za odrasle za šolsko leto 2022/23

Izobraževalni programi/številka odločbe vpisa v razvid

Srednje poklicno izobraževanje (SPI)

  • Trgovec (6033-168/2008) (10 prostih mest)
  • Bolničar negovalec (6033-167/2008) (10 prostih mest)

Srednje strokovno izobraževanje (SSI)

  • Predšolska vzgoja (6033-164/2008) (10 prostih mest)
  • Ekonomski tehnik (6033-163/2008) (10 prostih mest)

Poklicni tečaj (PT)

  • Predšolska vzgoja (6033-171/2009/2) (15 prostih mest)
  • Tehnik računalništva (6033-296/2012/3) (10 prostih mest)

Pogoji za vpis

Pogoj za vpis v programe SPI in SSI je končana osnovna šola, nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih. Pogoj za vpis v program PTI je končan program za poklic trgovec, administrator ali enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih. Pogoj za vpis v PT je končan četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Potek izobraževanja:

Izobraževanje v vseh srednješolskih izobraževalnih programih poteka po individualnem organizacijskem modelu.

Pogoji za dokončanje srednješolskih programov:

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe v programih SPI mora udeleženec z izobraževanja odraslih uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami splošnoizobraževalne predmete, obvezne strokovne module, izbirne module in odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti še interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in zaključni
izpit.
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe po programih SSI, PTI in PT mora opraviti vse obveznosti kot so naštete pri SPI, razen zaključnega izpita, ker se zaključujejo s poklicno maturo.

Rok za prijavo na razpis za vpis in predložitev ustrezne dokumentacije:

Na razpis za vpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo zgoraj opisane pogoje za vpis v posamezne programe, do petka, 30.9.2022 na prijavnem obrazcu, ki ga dobijo na sedežu Ljudske univerze Škofja Loka oz. po e-pošti, če nam sporočijo naslov in ob predložitvi ustrezne dokumentacije, ki je razvidna iz opisa programov na naši spletni strani.

Merila in postopek za izbiro kandidatov za vse programe v primeru omejitve vpisa:

V primeru prevelikega števila prijav bomo izvedli omejitev vpisa skladno s sklepom Ministrstva.

Predvideni roki za začetek izobraževanja v srednješolskih programih:

Izobraževanje v razpisanih programih se bo predvidoma pričelo v prvih dneh po izvedbi vpisa oz. v tednu od 30.9.2022 dalje.

Informativni dan:

Informativni dan za navedene srednješolske programe je v ponedeljek, 12.9.2022, ob 16. uri, v prostorih Ljudske univerze Škofja Loka, Podlubnik 1a, učilnica 159 (po predhodni najavi).

Informacije:

Dodatne informacije lahko kandidati dobijo od ponedeljka do petka med 9.in 14. uro osebno (po predhodnem dogovoru tudi kasneje) ali po telefonu 04/506 13 60 oz. po e-pošti: jaka.subic@lu-skofjaloka.si (vodja izobraževanja).

Škofja Loka, 19.7.2022

Zapri nastavitve dostopnosti