Skoči na glavno vsebino
04 506 13 00 info@lu-skofjaloka.si

Znanje nas aktivira – ZNA 2

Dodatne informacije

Tanja Avman

tel. 04/506 13 80
tanja.avman@lu-skofjaloka.si

                                            

 

Namen projekta Znanje nas aktivira (ZNA) 2 je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj projekta Znanje nas aktivira (ZNA) 2 je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 – nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

Ciljna skupina projekta Znanje nas aktivira (ZNA) 2 so odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (vključno z ISCED 3 – nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.
Projekt Znanje nas aktivira (ZNA) 2 izvaja konzorcij, v katerem sodelujejo Ljudska univerza Škofja Loka (vodja konzorcija) ter Ljudska univerza Radovljica in Ljudska univerza Tržič.

Projekt Znanje nas aktivira (ZNA) 2 poteka od 14. septembra 2018 do 31. oktobra 2022. Skupna vrednost projekta je 1.019.787,01 €. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) ter Republika Slovenija (20 %).

Projekt Znanje nas aktivira (ZNA) 2 se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1. Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

V sklopu projekta Znanje nas aktivira (ZNA) 2 bodo sofinancirani naslednji programi:
1. Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU)
– UŽU Beremo in pišemo skupaj
– UŽU Most do izobrazbe
– UŽU Moj korak
– UŽU Izzivi podeželja
– UŽU Razgibajmo življenje z učenjem
– UŽU Knjige so zame

2. Začetna integracija priseljencev

3. Računalniška pismenost za odrasle

4. Neformalni izobraževalni programi za odrasle za:
– sporazumevanje v slovenskem jeziku
– sporazumevanje v tujih jezikih na ravneh:
– A1 (preživetvena raven)
– A2 (vmesna raven)
– B1 (sporazumevalni prag)
– B2 (višja raven)
– poslovna konverzacija B« (višja raven)
– konverzacija B1 (sporazumevalni prag)
– osvežitveni tečaj A1 (preživetvena raven)
– osvežitveni tečaj A2 (vmesna raven)
– osvežitveni tečaj B1 (sporazumevalni prag)
– osvežitveni tečaj B2 (višja raven)
– pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti, ki vključujejo matematične kompetence ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, finančno pismenost, učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost, odnos in odgovornost do dela, upravljanje s časom, kulturno zavest in izražanje, medgeneracijsko učenje in sodelovanje (mentorstvo, skupnostno učenje), trajnostni razvoj in zeleno gospodarstvo, zdrav življenjski slog.
– pridobivanje digitalnih kompetenc, ki obsegajo Word, Excel, PowerPoint ter uporabo računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja (npr. interneta, e-pošte, e-uprave, e-zdravja, mobilnega telefona in drugih digitalnih naprav).

5. Programi za uporabo načel HACCP sistema

6. Programi priprave na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

7. Programi priprave na opravljanje izpitov iz slovenskega jezika

8. Programi priprave na opravljanje izpitov iz tujih jezikov

9. Programi priprave na opravljanje izpitov iz znanja računalništva ECDL

10. Programi priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka

Za udeležence programov nacionalnih poklicnih kvalifikacij, programov priprave na izpite iz slovenskega in tujih jezikov, programov ECDL ter programov priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka se bo sofinancirali tudi stroške za enkratno preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter opravljanje izpitov.

Javni poziv za izbor učiteljev in Prijavnica za učitelje na javni poziv

Povezave na spletne strani:

Kohezijska politika v Sloveniji
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Organ upravljanja

Zaključna konferenca Znanje nas aktivira²

Tri projektne partnerice Ljudska Univerza Škofja Loka, Ljudska Univerza Radovljica in Ljudska Univerza Tržič smo v četrtek, 29. 9. 2022, v Kongresnem centru Brdo v dvorani Heros, organizirale zaključno konferenco Znanje nas aktivira².

Program:

8.30 – 9.00             Registracija udeležencev

9.00 – 9.15              Pozdravni nagovori

Mateja Rozman Amon, direktorica Ljudske univerze Radovljica

Teja Dolgan, vodja Sektorja za izobraževanje odraslih, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

mag. Bojan Hajdinjak, predsednik Zveze ljudskih univerz Slovenije

9.15 – 10.15             Zaupanje, optimizem in hiša zdravja, Sanela Peresciutti, dr. med.

10.15 – 10.30          Odmor

10.30 – 10.50         Vpliv telesne drže in gibanja na zdravje in dobro počutje, Nastja Lanišek, dipl. del. ter.

10.50 – 11.10          Avtentičnost in empatija v celostni komunikaciji, Rozi Bernik, univ. dipl. pol.

11.10 – 11.30          Predstavitev projekta ZNA², Ana Dobnikar, mag. prof. andrag.

11.30                       Pogostitev in neformalno druženje

Predavateljice in vsebina predavanj:

Sanela (Banović) Peresciutti, dr. med.
Zaupanje, optimizem in hiša zdravja

Predstavitev predavateljice

Sanela Peresciutti, doktorica medicine, je diplomirala na Medicinski fakulteti v Sarajevu (Univerza v Sarajevu), od leta 2011 je zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana na Kliničnem oddelku za gastroenterologijo. Redno se dodatno izobražuje in usposablja s področja psihologije in psihoterapije, med drugim je opravila večmesečne dopolnilne študije v ZDA, Nemčiji in Švici.

Od leta 1997 je sodelovala na več seminarjih, delavnicah, konferencah in festivalih na naslednje teme: komunikologija, mediji, novinarstvo, politika, družbena vprašanja, religija, medicina, limfna drenaža v Republiki Južna Afrika, Rusiji, Zimbabveju, Mehiki, ZDA, Estoniji, Finski, Franciji, Italiji, Avstriji, Luksemburgu,  Nizozemski, Belgiji, Danski, Nemčiji, Švici, Romuniji, Egiptu, Turčiji, Bolgariji, Španiji, Madžarski in na Norveškem. Je mlada zdravnica in vesela oseba, ki svobodno govori o pomembnosti objemov in seksa v vsakdanjem življenju. Njena največja strast je govoriti o emocionalnih možganih. Uživa v hoji po slovenskih hribih, večurnem klepetu z dobro prijateljico in se pogosto naključno objema. Njena želja je motivirati ljudi in njihovo domišljijo, da se dotaknejo endorfinov okrog nas.

Vsebina predavanja

Dandanes se veliko govori o stresu, depresiji, motiviranosti, odnosih v službi in doma. Sanela Peresciutti v svojem predavanju poudarja pomembnost psihološke kleti v vsakdanjem življenju in zakaj na njo ne smemo pozabiti ter kakšna je vloga toksične misli in njen vertikalni in horizontalni prenos. Psihološko zdravje je umetnost in mistika ter pomemben del zdrave strukture osebnosti. Ljudi je že od nekdaj zanimalo kako se povezujeta telesno in duševno, saj se vse znane tradicionalne medicine v svojem bistvu ukvarjajo prav s tem vprašanjem. Dober odnos do sebe in drugih vpliva na naše življenje, posebno na zdravje. Osebnostni in socialni potenciali so potrebni za vzdrževanje psihološkega zdravja in uspešno reševanje problemov. Sanela Peresciutti bo predstavila tudi tehnike sproščanja, s katerimi umirimo in skoncentriramo svoj um, si naberemo nove zaloge energije, s čimer si izboljšamo celotno počutje. Sproščeno stanje telesa in duha namreč upočasnjuje srčni utrip in znižuje krvni tlak ter tako pospešuje prekrvavitev večjih mišic in zmanjšuje njihovo napetost. V drugem delu predavanja pa bo govorila o motiviranosti, kako spodbuditi zaupanje in optimizem, kako izboljšati odnose med ljudmi in uživati v njih.

Kako poskrbeti in poslušati potrebe svojega telesa?
Emocionalni možgani in pojem zadovoljstva
Motiviranost v službi in doma
Dobri odnosi in kako jih vzdrževati

Nastja Lanišek, dipl. del. ter.
Vpliv telesne drže in gibanja na zdravje in dobro počutje

Predstavitev predavateljice

Nastja Lanišek, diplomirana delovna terapevtka, po vseh letih delovanja v športu in rehabilitaciji, verjame, da je za ohranjanje zdravja in dobrega počutja ključno ravnovesje. Le-to je ključno tudi pri doseganju vrhunskih rezultatov in prav tako pri vzpostavljanju ljubečih in povezujočih odnosov. Odsotnost ravnovesja se kaže kot ujetost v negativne misli, ki so podprte z neprijetnimi čustvi in občutki v telesu. Ob vztrajanju v takšnih okoliščinah delovanja, telo zboli, se poškoduje ali boli. In namen bolečine je, da spoznamo sporočilo, ki nam ga telo pošilja in nas z njim usmerja v delovanje, v vzpostavljanje ravnovesja. Vse to je Nastja Lanišek občutila in se naučila na svoji življenjski poti. Bila je perspektivna športnica, vendar se je kasneje usmerila v študij na Zdravstveni fakulteti, potem pa je odprla svojo zasebno prakso.
Njen namen je, da bi ljudi spodbudila k spoznavanju samega sebe, svojega telesa in gibanja. Želi si, da bi se ljudje, z njeno pomočjo, naučili sprejeti bolečino in slišati, kaj jim sporoča. Da bi znali razumeti, kako naše gibalne navade, stare poškodbe, prepričanja, načini delovanja in čustvovanje vplivajo na telesno držo in gibanje. Vsekakor pa je njen najpomembnejši cilj to, da ljudi nauči, kako na čim bolj naraven in celosten način vsakodnevno vzpostavljati gibalno, mentalno in čustveno ravnovesje, z namenom funkcionalnega gibanja, dolgotrajnega zdravja in dobrega počutja.

Vsebina predavanja:

Nastja Lanišek nam bo predstavila, kako pomembno je ravnovesje telesne drže in gibanja za naše zdravje in dobro počutje. V primeru odsotnosti ravnovesja pa se v telesu pojavljajo bolečine, ki kličejo po tem, da se znova povežemo s svojim telesom in spremenimo svoje delovanje, z namenom, da ravnovesje ponovno vzpostavimo. Predstavila nam bom začarani krog bolečine, iz katerega lahko izstopimo z razumevanjem bolečine in zavestim sodelovanjem v procesu rehabilitacije, ki je usmerjena v spoznavanje sebe in svojega trenutnega delovanja na različnih področjih našega življenja.

Rozi Bernik, univ. dipl. pol.
Avtentičnost in empatija v celostni komunikaciji

Predstavitev predavateljice

Rozi Bernik, univerzitetna diplomirana politologinja, ima raznovrstne izkušnje na področju razvijanja  celostne osebne uspešnosti. Po končanem študiju politologije se je  posvetila tudi izobraževanju na področju psihologije (Gestalt, Transakcijska analiza, Realitetna terapija po dr. Glasserju), komunikacije in motivacije.

Danes je usposobljena trenerka Dialogike pod okriljem blagovne znamke Karnion  ter samostojna svetovalka na področju komunikacije, motivacije in vodenja kadrovskih projektov. Večji del svoje 16 letne kariere se je posvečala svetovanju najzahtevnejšim slovenskim in tujim poslovnežem, športnikom in zdravnikom pod okriljem podjetja Karniona v katerem je bila zaposlena več kot desetletje.

V zadnjih letih se v lastnem podjetju Confianza4  posveča tako splošnemu svetovanju na področju kadrovskega managementa ter izobraževanju in usposabljanju zaposlenih, kot tudi konkretnim usposabljanjem predvsem iz področja motivacije in učinkovite ter odgovorne komunikacije ter vodenja.

Široka znanja iz psihologije, pridobljena z dodatnimi izobraževanji, ter izobrazba iz politologije, ji omogočata hitro in učinkovito analiziranje stanja v zaposlitveni strukturi in učinkovito svetovanje kateri ukrepi bi bili najučinkovitejši za dosego kadrovskih ciljev določenega podjetja.

Vsebina predavanja

Zaupanje je nevidna mreža, ki jo gradimo v vseh svojih odnosih. Prvenstveno je najpomembnejše zaupati sebi. Je kot hrbtenica vseh naših ostalih odnosov. Če ne zaupamo sebi, bomo težje zaupali drugim in bili podpora svojim družinskim članom, partnerjem in sodelavcem. Zaupanje se gradi skozi tri najpomembnejše stebre, ki jih bomo obravnavali na predavanju: kompetence, empatijo in avtentičnost.

Glede na izkušnje iz slovenskih podjetij pa se bomo dotaknili še dveh tem, ki v današnji družbi povzročajo veliko izzivov:

zaupanje in odgovornost
medgeneracijsko zaupanje v podjetjih.

Oba izziva v podjetjih lahko predstavljata veliko oviro, kot je npr. iskanje krivca ter nezaupanje med mlajšo in starejšo generacijo.

 

Projekt Znanje nas aktivira (ZNA) 2 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Osnovna uporaba računalnika (začetni računalniški tečaj)

Temeljna informacijska znanja
Osnovna računalniška strojna oprema

Delo z operacijskim sistemom Windows 10
Operacijski sistem Windows 10
Uporaba miške
Tipkovnica
Prilagoditev in uporaba namizja
Prepoznavanje ikon
Okna operacijskega sistema Windows 10
Delo s podatki (Raziskovalec, operacije nad podatki, delo s košem, iskanje datotek in map s pomočjo Raziskovalca)
Virusi in zlonamerni programi (znaki okužb, zaščita pred virusi, zlonamerni programi)

Izdelava dokumenta in urejanje besedil (Word)
Osnove urejevalnika besedil (zagon programa, zapiranje programa, izdelava novega dokumenta, odpiranje izdelanega dokumenta, shranjevanje dokumenta z novim imenom, shranjevanje obstoječega dokumenta)
Osnovno delo z besedilom (vnos besedila, označevanje besedila z miško, označevanje besedila s tipkovnico)
Preprosto urejanje dokumentov (brisanje označenega besedila, premikanje in kopiranje besedila, iskanje in zamenjava besed, razveljavljanje in uveljavljanje ukazov)
Preprosto oblikovanje (hitro številčenje strani, oblikovanje znakov, dodatno oblikovanje besedila, oblikovanje odstavkov, uporaba slogov, zamiki)
Oznake in oštevilčenja
Delo s slikami
Tabele (vstavljanje table, pomikanje po tabeli in označevanje, brisanje vsebine celice, brisanje vrstic in stolpcev, dodajanje vrstic in stolpcev, oblikovanje in urejanje tabele ter podatkov, ročno oblikovanje tabel, računanje v tabelah)
Črkovanje, slovnica in sopomenke
Tiskanje dokumenta

Uporaba interneta
Osnove interneta
Uporaba spletnega brskalnika
Iskanje podatkov na spletu
E-bančništvo, e-zdravstvo, e-uprava, zemljiška knjiga
Facebook

Uporaba elektronske pošte
Osnovna uporaba elektronske pošte (delovna površina programa Gmail, odpiranje programa, odjava iz programa, pošiljanje sporočil, brisanje sporočila, odgovarjanje na pisma in posredovanja, brisanje sporočil, iskanje sporočil, tiskanje sporočil, varnost, prilagajanje nastavitev

Digitalna fotografija
Prenos digitalnih fotografij iz pametnega telefona v računalnik
Shranjevanje digitalnih fotografij
Osnove obdelave digitalnih fotografij
Tiskanje digitalnih fotografij

Excel

Osnove
Zagon programa
Predstavitev delovnega okolja

Urejanje dokumentov
Odpiranje novega praznega dokumenta
Shranjevanje dokumenta
Odpiranje shranjenega dokumenta
Zapiranje dokumenta

Delo v delovnem zvezku
Premikanje po dokumentu
Označevanje celic
Prilagajanje vrstic in stolpcev

Vnos podatkov
Tipi podatkov
Hitro polnjenje celic

Računanje
Operatorji
Formule
Funkcije

Dodajanje elementov
Dodajanje celic
Dodajanje vrstice
Dodajanje stolpca
Dodajanje lista

Brisanje elementov

Kopiranje in prenašanje podatkov
Kopiranje besedila v celicah
Prenašanje besedila v celicah
Kopiranje ali premikanje listov

Napredno oblikovanje
Določitev lastnih oblik (oblikovanje zapisa številk, datumov in besedila, poravnava besedila v celici, oblikovanje pisave v celici, zaščita celic, formul)
Pogojno oblikovanje celic
Kopiranje z ukazom Posebno lepljenje

Delo z listi

Uporaba čarovnika za funkcije
Matematične funkcije
Statistične funkcije
Datumske funkcije
Logične funkcije
Tekstovne funkcije

Vpliv premikanja celic na formule

Grafikoni
Izdelava grafikona
Spreminjanje grafikona

Seznami
Razvrščanje podatkov
Filtriranje podatkov (samodejni filter, napredni filter)
Vrtilne tabele (priprava vira podatkov, ustvarjanje poročila vrtilne tabele)
Iskanje podatkov s pomočjo funkcij (Vlookup, Hlookup)

Dinamična povezava z drugimi programi

Določanje parametrov strani

Izpis dokumenta

Učinkovita uporaba računalnika (nadaljevalni računalniški tečaj)

Urejevalnik besedil (Word)
Delo s karticami (meniji)
Odpiranje, shranjevanje in tiskanje dokumenta
Ogled dokumenta
Postavitev strani, robovi, zamiki v odstavkih
Seznami – označevanje in oštevilčenje
Vstavljanje in oblikovanje slik
Glava in noga dokumenta
Tabele
Izdelava kazala vsebine
Odseki (vstavljanje preloma odseka, vstavljanje napisa pod sliko, vstavljanje kazala slik, sklicevanje na napise v besedilu, citati in bibliografija)
Spajanje dokumentov
Predloge
Vstavljanje in oblikovanje grafikonov
Enačbe

Excel
Odpiranje in shranjevanje
Delovno okno
Stolpci, vrstice in celice
Formule
Podatki v celicah
Oblikovanje podatkov
Oblikovanje tabel
Kopiranje vsebine celic
Funkcije
Absolutno in relativno naslavljanje celic
Grafikoni

Obdelava digitalnih fotografij

Uporaba Google Apps
Gmail
Google Koledar
Google Drive

Angleščina A1, Italijanščina A1, Nemščina A1

Udeleženci bodo po uspešno zaključenem tečaju pridobili naslednje kompetence:

Slušno razumevanje
Pri počasnem in razločnem govoru razumejo posamezne pogosto rabljene besede in najosnovnejše besedne zveze, ki se nanašajo nanje, na njihovo družino in neposredno življenjsko okolje.
Bralno razumevanje
Razumejo posamezna pogosto rabljena poimenovanja, besede in preproste povedi, npr. na obvestilih, plakatih in v katalogih.
Govorno sporazumevanje
Znajo se preprosto pogovarjati, če jim je sogovornik pripravljen svoje izjave ponoviti počasneje ali jih pojasniti in če jim je pripravljen pomagati pri izražanju misli. Znajo postavljati in odgovarjati na preprosta vprašanja, ki se nanašajo na trenutne potrebe ali splošne teme.
Govorno sporočanje
Znajo uporabljati preproste besedne zveze in povedi, s katerimi lahko opišejo, kje živijo, in ljudi, ki jih poznajo.
Pisanje
Znajo pisati kratka, preprosta sporočila na razglednice, npr. s počitniškimi pozdravi. Znajo izpolnjevati obrazce, ki zahtevajo osebne podatke, npr. vnesti ime, državljanstvo in naslov na hotelski obrazec.

Angleščina A2, Italijanščina A2, Nemščina A2

Udeleženci bodo po uspešno zaključenem tečaju pridobili naslednje kompetence:

Slušno razumevanje
Razumejo besedne zveze in pogosto besedišče, ki se nanaša na najbolj temeljne reči (npr. najosnovnejši osebni in družinski podatki, nakupovanje, neposredno življenjsko okolje, zaposlitev). Sposobni so ujeti glavno misel kratkih, jasno oblikovanih sporočil in obvestil.
Bralno razumevanje
Sposobni so brati zelo kratka, preprosta, vsakdanja besedila, kot so reklame, prospekti, jedilniki in urniki. V njih znajo poiskati natančno določen, predvidljiv podatek. Razumejo kratka in preprosta osebna pisma.
Govorno sporazumevanje
Sposobni so se sporazumevati v preprostih situacijah, kadar gre za neposredno izmenjavo informacij o splošnih vsakodnevnih stvareh. Znajdejo se v krajših družbenih pogovorih, čeprav po navadi ne razumejo dovolj, da bi se lahko samostojno pogovarjali.
Govorno sporočanje
Uporabljati znajo vrsto besednih zvez in povedi, s katerimi lahko na preprost način opišejo svojo družino in druge ljudi, življenjske pogoje ali svojo izobrazbo in predstavijo svojo trenutno in prejšnjo zaposlitev.
Pisanje
Sestaviti znajo kratka, preprosta obvestila in sporočila, ki se nanašajo na trenutne potrebe. Pisati znajo zelo preprosta osebna pisma, npr. se komu za kaj zahvaliti.

Zelišča – od korenine do cveta

Osnovno o zeliščih: kaj so zelišča, zakaj jih uporabljamo, kateri deli so uporabni, bonton nabiranja, kdaj nabirati, katero opremo rabimo za nabiranje zelišč, kako shranjevati zelišča, nekaj malega o zgodovini zeliščarstva.

Predstavitev nekaj osnovnih zelišč, ki jih lahko vsakodnevno uporabljamo. Predstavitev strupenih rastlin, ki so podobna zdravilnim.

Zeliščni vrt: načrtovanje, lega, priprava tal, nakup zelišč, vzgoja iz semena, škodljivci in bolezni, kompost, visoke grede, skalnjaki, spirale.

Čaj: sušenje, shranjevanje, napotki za pripravo, osnovne mešanice.

Zeliščni pripravki za vsak dan, za nego..
Predstavitev pripravkov, načinov priprave, uporabljenih materialov ipd. Izvlečeki, macerati, eterična olja, tinkture, pršila, parfumi, kreme, kopalne kroglice, masažne ploščice, balzami za ustnice, mila, kopalne soli, pilingi. Pripravili bomo osnovno kremo, balzam za ustnice, milo, kopalno sol in mogoče še kaj.

Zelišča v prehrani – katera največkrat uporabljamo in kako.
Zeliščno vino, kis, sok, žganje. Zeliščni bomboni, sladice. Zeliščno maslo, namazi, omlete, žličniki, juhe.
Pripravili bomo zeliščno skuto in maslo.

Zelišča kot pomoč proti škodljivcem in boleznim na vrtu in za izboljšanje pogojev rastlin (domača gnojila, brozge, poparki ipd.).
Trženje – priprava izdelkov za darila, prodajo.

Ogled zeliščnega vrta in sprehod po naravi – prepoznavanje zdravilnih rastlin.

Sprehod po naravi in spoznavanje “divjih zelišč”, strupenih rastlin in ostalih zdravilnih rastlin.

Urniki ZNA2

Angleščina A1, 11. 4. 2022

Osnovna uporaba računalnika, 4. 4. 2022

Slovenščina za začetnike, 28. 3. 2022

Slovenščina za začetnike, 21. 3. 2022

Učinkovita uporaba računalnika, 15. 3. 2022

Nemščina A1 – osvežitveni tečaj, 9. 3. 2022

Recikliramo-kreiramo, 8. 3. 2022

Digitalna italijanščina A2-1, 28. 2. 2022

Zelišča – od korenine do cveta, 22. 2. 2022

Excel, 15. 2. 2022

Računalniška pismenost za odrasle, 14. 2. 2022

Digitalna nemščina A2/1, 1. 2. 2022

Italijanščina A1, 1. 2. 2022

Računalniška pismenost za odrasle, 27. 1. 2022

Učinkovita uporaba računalnika, 25. 1. 2022

Učinkovita uporaba računalnika, 17. 1. 2022

Recikliramo-kreiramo, 6. 1. 2022

Angleščina A1, 15. 11. 2021

Zdrav življenjski slog, 10. 11. 2021

Nemščina A1, 20. 10. 2021

Italijanščina A1 – OT, 4. 10. 2021

Angleščina A2-OT, 4. 10. 2021

Nemščina A1 – OT, 5 . 10. 2021

Nemščina A1 – OT, 4. 10. 2021

Italijanščina A1, 30. 9. 2021

Angleščina A1 – OT, 28. 9. 2021

Slovenščina za zaposlene, 10. 5. 2021

Excel, 3. 5. 2021

Excel, 15. 4. 2021

Učinkovita uporaba računalnika, 15. 3. 2021

Angleščina A2, 11. 3. 2021

Nemščina A1, 11. 3. 2021

Angleščina A1, 4. 3. 2021

Nemščina A1, 24. 2. 2021

Italijanščina A1, 17. 2. 2021

Osnovna uporaba računalnika, 24. 9. 2020

Angleščina A1, 15. 9. 2020

Slovenščina za začetnike, 2. 6. 2020

Zelišča – od korenine do cveta, 2. 6. 2020

Excel, 2. 3. 2020

Zelišča – od korenine do cveta, 25. 2. 2020

Angleščina A2 – osvežitveni tečaj, 12. 2. 2020

Osnovna uporaba računalnika, 21. 1. 2020

S pametnim telefonom do osnov nemščine, 11. 12. 2019

Excel, 11. 12. 2019

S pametnim telefonom do osnov italijanščine, 9. 12. 2019

Excel, 26. 11. 2019

Recikliramo-kreiramo, 11. 11. 2019

Učinkovita uporaba računalnika, 17. 10. 2019

S pametnim telefonom do osnov italijanščine, 8. 10. 2019

Angleščina A1, 8. 10. 2019

Komunikacija, 3. 10. 2019

Italijanščina A1 – OT, 2. 10. 2019

Angleščina A1 – OT, 2. 10. 2019

Angleščina A2 – OT, 1. 10. 2019

Angleščina A2, 18. 9. 2019

Učinkovita uporaba računalnika, 12. 4. 2019

Angleščina A1 – osvežitveni, 9. 4. 2019

Recikliramo-kreiramo, 5. 4. 2019

Excel in družbena omrežja, 2. 4. 2019

Italijanščina A1, 18. 3. 2019

Angleščina A2, 14. 3. 2019

Recikliramo-kreiramo, 7. 3. 2019

Nemščina A1, 4. 3. 2019

Stabilna in gibljiva hrbtenica po 45., 12. 2. 2019

Zelišča – od korenine do cveta, 7. 2. 2019

Angleščina A2, 6. 2. 2019

Angleščina A1, 4. 2. 2019

Zelišča – od korenine do cveta, 4. 2. 2019

Angleščina A1, 31. 1. 2019

Italijanščina A1, 29. 1. 2019

Stabilna in gibljiva hrbtenica po 45., 29. 1. 2019

Naročite se na naše novice

14 + 2 =

Zapri nastavitve dostopnosti